Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Societatii IMOHUB NETWORKD S.R.L., în calitate de operator de date.

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.imohub.ro.

Conform cerințelor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția datelor persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (în continuare denumit „Regulamentul GDPR”) aplicabil din data de 25 mai 2018, avem obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați prin utilizarea site-ului nostru, a serviciilor noastre sau în legătură cu activitatea noastră, în acord cu prevederile Regulamentului GDPR.

1. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

Politica de confidențialitate prezentă se aplică tuturor persoanelor vizate în procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal, aceste persoane putând fi:

1.1. Vizitatori și Utilizatori

Dacă sunteți vizitator sau utilizator al Site-ului, IMOHUB NETWORK S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact / intrebări / reclamații, în măsura în care ne contactați în acest fel.

De asemenea, dacă adăugați un anunț, datele personale pentru persoana în cauză.

Dacă sunteți Utilizator, stocăm datele dumneavoastră introduse precum: nume, numărul de telefon, adresa de email, locația, informații introduse despre propria persoană(utile în cazul unui agent imobiliar, deoarece vor apărea pe pagina proprie), alte date referitoare la cum utilizați Site-ul.

1.2. Parteneri contractuali precum: clienți, colaboratori.

Clienții pot fi orice persoană fizică sau juridică care utilizează site-ul nostru și serviciile noastre.

Clienții sunt tratați ca și Utilizatorii și datele personale se vor stoca și prelucra în aceași măsură.

1.3. Abonaţi la newsletter-ul site-ului www.imohub.ro

Prin intermediul abonării la newsletter, vom informa ocazional personale solicitante, cu anumite informații, noutăți și oferte.

Dacă v-ați abonat la newsletter-ul site-ului ca și Utilizator, vom stoca această informatie pentru contul de la care s-a făcut solicitarea.

Dacă v-ați abont la newsletter-ul site-ului ca și Vizitator, vom stoca doar adresa de email pentru solicitarea trimisă.

2. Scopurile și temeiurile de prelucrării

În funcție de relațiile pe care le avem sau dorim să le avem cu dvs., putem folosi datele dvs. personale în următoarele scopuri:

 • vă putem procesa numele, datele de contact, locația și alte informații pe care ni le-ați furnizat pentru a vă putea răspunde la întrebări, pentru a organiza întâlnirea, convorbirea telefonică sau alte comunicări
 • atunci când Societatea actionează în vederea prevenirii sau investigării unei suspiciunide fraudă, activităti ilegale, omisiuni sau a unui comportament necorespunzător referitor la relația unei Persoane vizate cu Societatea sau alte persoane fizice/juridice
 • în scopuri publicitare, în vederea comunicării cu Persoana Vizată prin canalele pe care aceasta le-a aprobat în prealabil pentru a o ține la curent în legătură cu activitatea Societății
 • în scopuri statistice și de profilare a utilizatorilor serviciilor Societății
 • pentru activităti de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distantă (e-mail) de comunicări comerciale sau necomerciale privind noutățile de pe siteul imohub.ro
 • dacă sunteți vizitator al site-ului nostru, putem procesa prin cookie-uri și semnalizatoare web adresa dvs. IP, locația geografică, tipul și versiunea browserului, sistemul de operare, sursa de referință, durata vizitei, fișierele log, interacțiunile cu site-ul nostru web și cu campaniile noastre online, datele colectate automat despre dvs. sau dispozitivul dvs. în conformitate cu această Politică de confidențialitate, informațiile pe care le-ați furnizat prin intermediul formularului de site sau serviciile achiziționate (valoarea, data, surse de date, note și remarci) pentru a efectua cercetări de marketing și pentru a analiza caracteristicile vizitatorilor acestui site, pentru a evalua impactul comunicării noastre de marketing și pentru a o adapta la tendințele detectate, pentru a planifica viitoarele noastre activități de marketing, pentru a pregăti analiza noastră de business, pentru a personaliza serviciile și comunicările pentru dvs., pentru a orienta publicitatea sau pentru a oferi marketing direct a acelorași sau a unor produse și servicii similare

3. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Societatea IMOHUB NETWORK S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor, IMOHUB NETWORK S.R.L va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de IMOHUB NETWORK S.R.L pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

Totodată, durata pentru care vă prelucrăm datele poate să se încheie în momentul în care se solicită ștergerea contului utilizatorului pe Site-ul imohub.ro.

4. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură cu anumite activități.

Vă putem dezvălui datele cu caracter personal în următoarele imprejurări și către următorii destinatari:

 • personalul S.C. IMOHUB NETWORK S.R.L.
 • terțe persoane (împuterniciți, operatori asociați, operatori independenți din perspectiva Regulamentului (UE) 2016/679)
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate, dezvoltarea caracteristicilor de sigurantă și autentificarea utilizatorilor
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege etc.

Cu excepția celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunța, sau, dacă este cazul, fără a obține în prealabil consimțământul dvs.

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către S.C. IMOHUB NETWORK S.R.L. pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană, în funcție de scopul prelucrării.

6. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitătile de prelucrare efectuate de către S.C. IMOHUB NETWORK S.R.L., conform celor descrise în prezentul document
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea S.C. IMOHUB NETWORK S.R.L. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitătile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc
 • dreptul la rectificarea (corectarea) datelor dvs. personale prelucrate de noi dacă acestea sunt inexacte sau nu mai corespund realității
 • dreptul la ştergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat” presupune dreptul de a solicita ștergerea datelor care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum: (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (îi) datele dumneavoastră au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor a avut loc pe baza consimțământului dvs., iar acesta a fost retras
 • dreptul la restricționarea prelucrării, presupune dreptul de a solicita încetarea prelucrării în anumite circumstanțe, precum: (i) dvs. contestați exactitatea datelor pe perioada ce ne-ar permite verificarea exactității acelor date și (îi) datele dvs. au fost prelucrate ilegal, iar dvs. vă opuneti ștergerii acestora, solicitând restricționarea utilizării lor
 • dreptul la portabilitatea datelor, ceea ce înseamnă că atunci când este fezabil din punct de vedere tehnic, vom putea -la cererea dvs.- să vă furnizăm datele personale sau să le transmitem direct unui alt operator. Dacă accesul nu poate fi furnizat într-un interval de timp rezonabil, vă vom furniza o dată la care informațiile vor fi transmise
 • dreptul la opoziţie vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară în care vă aflați. Totodată aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele să fie prelucrate în scopuri comerciale sau de marketing direct efectuat de către Operator
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activităti de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: office@imohub.ro.

De asemenea, navigând prin site eşti de accord cu termenii și condițiile acestuia.